Provinz Boboshevo

bulgarien

Die provinz Boboshevo ist 12 städte.

Die provinz Boboshevo 1.495-Konto Einwohner (Volkszählung von 2004). Die durchschnittliche Höhe beträgt 386 m.
Die Präsident ist Krum Marinov.

Städte in Boboshevo

B

 • Badino
 • Blazhievo
 • Boboshevo

C

 • Ciklovo

D

 • Dobrovo

K

 • Kamenik

S

 • Skrino
 • Slatino
 • Sopovo

U

 • Usojka

V

 • Visoka mogila
 • Vukovo

Provinz Boboshevo

bulgarien

Die provinz Boboshevo ist 12 städte.

Die provinz Boboshevo 1.495-Konto Einwohner (Volkszählung von 2004). Die durchschnittliche Höhe beträgt 386 m.
Die Präsident ist Krum Marinov.

Städte in Boboshevo

B

 • Badino
 • Blazhievo
 • Boboshevo

C

 • Ciklovo

D

 • Dobrovo

K

 • Kamenik

S

 • Skrino
 • Slatino
 • Sopovo

U

 • Usojka

V

 • Visoka mogila
 • Vukovo