Distrikt Khushab

pakistan

Die distrikt Khushab ist 145 städte.

Die distrikt Khushab 110.868-Konto Einwohner (Volkszählung von 2009).
Der englische Name ist Khushab.

Städte in Khushab

A

 • Ādhi Kot
 • Ādhi Sargal
 • Ahmadāl
 • Amb Sharif
 • Angāh
 • Atomic Energy Commission At Chowk Girote

B

 • Bagh Shamas Din
 • Bajar
 • Bambool
 • Bandiāl
 • Basti Sherwali
 • Bhan Thair Walw
 • Bhukhi
 • Bola
 • Botala
 • Bulland
 • Buranan Wala

C

 • Cahk 12 M.b.
 • Cahk 39/40 D.b.
 • Cahk 8 M.b.
 • Cahk 9 M.b.
 • Chak 14 M.b.
 • Chak 16 M.b
 • Chak 20.m.b.
 • Chak 22 M.b.
 • Chak 24 M.b.
 • Chak 28 M.b.
 • Chak 36 M.b
 • Chak 38 D.b.
 • Chak 40 M.b.
 • Chak 41 D.a.
 • Chak 41 D.b.
 • Chak 42 D.b.
 • Chak 42 M.b.
 • Chak 43 D.b.
 • Chak 45 A.m.b.
 • Chak 45 M.b.
 • Chak 47 M.b.
 • Chak 5 T.d.a.
 • Chak 50 D.b.
 • Chak 50 M.b.
 • Chak 53 M.b.
 • Chak 56 M.b.
 • Chak 59 M.b.
 • Chann
 • Chappar Sharif
 • Chhab
 • Chinki
 • Chitta
 • Choha
 • Chussoo

D

 • Dai Wal
 • Dhādhar
 • Dhak
 • Dhaka
 • Dhok Angra
 • Dhokri

E

 • Edso

G

 • Girote
 • Gole Wali
 • Gunjial

H

 • Hadāli
 • Hamoka
 • Hardo Sodhi

J

 • Jabba
 • Jabbi
 • Jahlar
 • Jalal Pur Syedan
 • Jamāli
 • Jassowāl
 • Jauhar Abad
 • Jaura Kalan
 • Joyian

K

 • Kalyal
 • Katha Masral
 • Katha Saghrāl
 • Kātīmar
 • Kauray
 • Khabbekki
 • Khāi Kalān
 • Khaikalann
 • Khāliq Ābād
 • Khushāb
 • Kuchar
 • Kufri
 • Kund
 • Kuradhi
 • Kurar
 • Kurpalka

L

 • Leghāri
 • Loghari
 • Lukko

M

 • Maino
 • Majoka
 • Mango Wal
 • Mardwal Edso
 • Mehlian
 • Mitha Tiwāna
 • Mitha Tiwana Bazar
 • Mohib Pur
 • Mohrianwala

N

 • Nalli
 • Nāmewāli
 • Nari
 • Nasim Colocy
 • Naushera
 • Nawan Saggu
 • No S.o
 • Nur Pur Thal
 • Nuro Wana

O

 • Okhli Mohla

P

 • P.a.f. Sakesar
 • Padhrar
 • Pail
 • Panjah
 • Pillo Waince
 • Pind Mehr Wal

Q

 • Qaid Abad

R

 • Rāhdāri
 • Rajar
 • Rangpur Baghor
 • Roda

S

 • Sabhral
 • Sarfaraz Colony
 • Shah Hussain
 • Shah Wala Shumali
 • Shahwala Janobi
 • Shumar
 • Sir Hal
 • Sodhi
 • Sugar Cane Form Jauhar Abad
 • Sugar Mills Jauhar Abad
 • Sundral
 • Surraki

T

 • Tahla Khatwan
 • Tibba Qaim Din

U

 • Uchhāla
 • Uchhali Edso
 • Uttra

W

 • Wahir
 • War Chha Mandi
 • Warchha City
 • Wattoo
 • Wattu

Z

 • Zahir Abad

Distrikt Khushab

pakistan

Die distrikt Khushab ist 145 städte.

Die distrikt Khushab 110.868-Konto Einwohner (Volkszählung von 2009).
Der englische Name ist Khushab.

Städte in Khushab

A

 • Ādhi Kot
 • Ādhi Sargal
 • Ahmadāl
 • Amb Sharif
 • Angāh
 • Atomic Energy Commission At Chowk Girote

B

 • Bagh Shamas Din
 • Bajar
 • Bambool
 • Bandiāl
 • Basti Sherwali
 • Bhan Thair Walw
 • Bhukhi
 • Bola
 • Botala
 • Bulland
 • Buranan Wala

C

 • Cahk 12 M.b.
 • Cahk 39/40 D.b.
 • Cahk 8 M.b.
 • Cahk 9 M.b.
 • Chak 14 M.b.
 • Chak 16 M.b
 • Chak 20.m.b.
 • Chak 22 M.b.
 • Chak 24 M.b.
 • Chak 28 M.b.
 • Chak 36 M.b
 • Chak 38 D.b.
 • Chak 40 M.b.
 • Chak 41 D.a.
 • Chak 41 D.b.
 • Chak 42 D.b.
 • Chak 42 M.b.
 • Chak 43 D.b.
 • Chak 45 A.m.b.
 • Chak 45 M.b.
 • Chak 47 M.b.
 • Chak 5 T.d.a.
 • Chak 50 D.b.
 • Chak 50 M.b.
 • Chak 53 M.b.
 • Chak 56 M.b.
 • Chak 59 M.b.
 • Chann
 • Chappar Sharif
 • Chhab
 • Chinki
 • Chitta
 • Choha
 • Chussoo

D

 • Dai Wal
 • Dhādhar
 • Dhak
 • Dhaka
 • Dhok Angra
 • Dhokri

E

 • Edso

G

 • Girote
 • Gole Wali
 • Gunjial

H

 • Hadāli
 • Hamoka
 • Hardo Sodhi

J

 • Jabba
 • Jabbi
 • Jahlar
 • Jalal Pur Syedan
 • Jamāli
 • Jassowāl
 • Jauhar Abad
 • Jaura Kalan
 • Joyian

K

 • Kalyal
 • Katha Masral
 • Katha Saghrāl
 • Kātīmar
 • Kauray
 • Khabbekki
 • Khāi Kalān
 • Khaikalann
 • Khāliq Ābād
 • Khushāb
 • Kuchar
 • Kufri
 • Kund
 • Kuradhi
 • Kurar
 • Kurpalka

L

 • Leghāri
 • Loghari
 • Lukko

M

 • Maino
 • Majoka
 • Mango Wal
 • Mardwal Edso
 • Mehlian
 • Mitha Tiwāna
 • Mitha Tiwana Bazar
 • Mohib Pur
 • Mohrianwala

N

 • Nalli
 • Nāmewāli
 • Nari
 • Nasim Colocy
 • Naushera
 • Nawan Saggu
 • No S.o
 • Nur Pur Thal
 • Nuro Wana

O

 • Okhli Mohla

P

 • P.a.f. Sakesar
 • Padhrar
 • Pail
 • Panjah
 • Pillo Waince
 • Pind Mehr Wal

Q

 • Qaid Abad

R

 • Rāhdāri
 • Rajar
 • Rangpur Baghor
 • Roda

S

 • Sabhral
 • Sarfaraz Colony
 • Shah Hussain
 • Shah Wala Shumali
 • Shahwala Janobi
 • Shumar
 • Sir Hal
 • Sodhi
 • Sugar Cane Form Jauhar Abad
 • Sugar Mills Jauhar Abad
 • Sundral
 • Surraki

T

 • Tahla Khatwan
 • Tibba Qaim Din

U

 • Uchhāla
 • Uchhali Edso
 • Uttra

W

 • Wahir
 • War Chha Mandi
 • Warchha City
 • Wattoo
 • Wattu

Z

 • Zahir Abad